Vitaalbloeddiagnose
De biologische Diagnose en Therapie volgens Enderlein. Prof Dr. Enderlein (1872-1968) werkte in Berlijn en Hamburg waar hij een eigen Instituut leidde. Zijn observeringen zorgden ervoor, dat de leer van de veranderbaarheid der Mikroben weer opgenomen werd en nieuw onderzocht werd. Hij ontdekte, dat viren, bacterien en schimmels, kortom Mikroben, een vormverandering doorlopen. Uit kleinste eiwitverbindingen ontstaan viren, Bakterien en schimmels. Die ontwikkeling is ook in de andere richtig mogelijk, wat therapeutisch gebruikt wordt.

Dit stelt het komplete fysiologische denken ob zijn kop, tot nog toe zijn we allemaal opgevoed met de monomorfe leer van Pasteur. Virus blijft Virus, Bakterie blijft Bakterie. Dit zorgde ervoor, dat zijn leer in Duitsland niet zeer populair was en zijn werk weinig beachting vond ( een bewijs voor zijn theorie vinden we in de vloek van de farao´s. Veel van de ontdekkers van het graf van toetanchamon zijn ziek geworden en gestorven aan longproblemen, de reaktivering van de aspergilles-symbiont met als gevolg tuberculose-achtige ziekten. Later is bewezen, dat de Farao aan tuberculose gestorven is).

Het menselijke organisme leeft, zoals we nu weten, in Symbiose met verschillende Microorganismen (Bv colibacterien in de darm). Zo is ook het bloed vol met microorganismen. Volgens Enderlein laten die zich verschillende ontwikkelingsstadia toeordenen. Voor ons organisme hebben hierbij 2 ontwikkelingslijnen een belangrijke waarde, Dit zijn de vormvariaties van de mucor-racemosus en de aspergilles niger.

De lage vormen van deze ontwikkelingen zijn voor ons als bloedsymbionten onschadelijk. Ze zijn zelfs een onmisbaar deel van ons organisme, ze beinvloeden de viscositeit van het bloed, de bloedstolling, de dinamiek en levensduur van de bloedlichaampjes, de botopbouw en vele andere dingen. Bovendien zijn ze behulpzaam bij het afbreken van hogere (ongewenste) ontwikkelingsvormen en houden hierdoor de opwaardsontwikkeling tegen. Eerst als zich het milieu in het lichaam verandert, ontstaan hieruit pathogene vormen. Onze verkeerde levenswijze en voedingsgewoontes beinvloeden deze zelfregulatie en stimuleren de opwaardsontwikkeling van de veschillende microben met als gevolg diverse ziektes.

De mucor racemosus-lijn veroorzaakt in zijn opwaardsontwikkeling onder andere een hogere viscositeit van het bloed en daardoor een verlangzaming. Het komt tot doorbloedingsstoringen en de gevolgen hiervan, veneuze stuwing, trombose, varcices, aambeien, open benen, hoge bloeddruk, glaucoom, arteriosclerose etc.

De aspergilleslijn ontwikkelt zich in de bacteriefase tot een ondervorm van de tuberkelbacterie en levert zijn bijdrage aan rheumatische ziektes, botveranderingen en tumorvorming.

Dat de ontwikkeling van de mikroben niet alleen opwaards maar ook neerwaards kan gaan, is het logisch dat Enderlein dit gebruikte om een therapie te ontwikkelen. Ze betaat in het kort uit milieutherapie en de toevoer van laag ontwikkelde endobionten die het evenwicht in het organisme weer kunnen herstellen.

De observeringen van Enderlein bestonden hoofdzakelijk in het bekijken van een druppel bloed onder de mikroscoop.Omdat bloed onder de normale mikroscoop zonder kleuring slecht zichtbaar is, gebruikte Enderlein de zogenaamde donkerveldmethode.(Zie wikipedia) Hierbij worden de bloedlichaampjes van de zijkant belicht om ze goed zichtbaar te maken. Ook zijn de vormen van opwaardsontwikkeling in het donkerveld goed te zien. Verder wordt de qualiteit van de verschillende bloedlichaampjes bekeken (in tegenstelling tot een normaal bloedbeeld, waar het alleen um de quantiteit gaat) Hieruit is af te leiden hoe het om het bloed staat en zijn verschillende veranderingen in het bloed zeer vroeg vast te stellen, waardoor de methode uitermate geschikt is, profilaktisch te werken. (Lang voor de angina pektoris optreedt, zijn veranderingen in het bloed te zien.)

 Contact    Sitemap    Disclaimer    Privacy     © Van de Wardt 2015 NederlandsDuits